عنوان نوشته : حاکمیت دایمی برمنابع طبیعی درحقوق بین الملل اقتصادی

چکیده

حاکمیت دایمی دولت هابرمنابع طبیعی یکی ازقواعدآمره حقوق بین الملل است .این قاعده درگذرزمان معانی تازه ای به خودگرفته است که درعین اینکه ازسو


فرم ثبت نظر
  *نام 
  *رایانامه 
  *متن نظر  
  *تصویر کد امنیتی
  [نمایش تصویر جدید]
   
   
نظرات
  هیچ پاسخی یافت نشد