عنوان نوشته : نشانه های شیعه

چکیده

شیعه بودن مقام بالایی است که برای آن نشانه هایی وجودداردکه بدین وسیله شیعه واقعی رامی توان ازشیعه ادعایی بازشناخت


فرم ثبت نظر
  *نام 
  *رایانامه 
  *متن نظر  
  *تصویر کد امنیتی
  [نمایش تصویر جدید]
   
   
نظرات
  هیچ پاسخی یافت نشد